Aşk ilâhi bir mumdur

Aşk bir şem-i ilâhîdir benem pervânesi
Şevk bir zincirdir gönlüm anın dîvânesi

                                                     Hayâlî

Aşk ilâhi bir mumdur. Onun etrafında dönen pervanesi, kelebeği de benim.
Şevk bir zincirdir, gönlüm de onun delisidir.

Yorum Yaz